Om oss

Kvalificerad personlig förmögenhetsrådgivning med stor omtanke

Fors & Partners arbetar med kvalificerad och individanpassad förmögenhetsrådgivning. Vi förespråkar nettobaserad investeringsrådgivning där tredjepartersättningar (provisioner) tillfaller kunden med diskretionär portföljförvaltning.

Vi är en mindre snabbfotad aktör som tror på det personliga mötet. För oss är en god relation fundamentalt. Att vi förvaltar din förmögenhet är vårt jobb, att vi dessutom strävar efter att ha ytterligare lager av personlighet och service ser vi som lika självklart. Därför ska våra kunder känna trygghet, värme och tillgänglighet. Hos oss har du en alltid en personlig rådgivare till ditt förfogande. Du får även tillgång till hela vårt omfattande nätverk med interna och externa specialister inom olika områden som påverkar din ekonomi och förmögenhet.

Det vi gör ska vara mätbart, transparent och enkelt att förstå. Därför förordar vi förvaltning av kapital på samma sätt som vi förvaltar vårt eget: genom traditionella, kostnadseffektiva och likvida investeringar efter beslut från fundamental och gedigen analys.

Investeringsvalen är oändliga medan din tid är knapp. Därför förordar vi aktiv diskretionär portföljförvaltning där förvaltare med lång erfarenhet löpande ser över dina placeringar och anpassar efter rådande marknadsklimat. På så sätt kan du fokusera din egna tid på de för dig viktigaste prioriteringarna i livet.

Logga in på dina sidor

Peak

För dig med Depå eller Investeringssparkonto via Peak

Logga in

Garantum

För dig med Depå eller Investeringskonto via Garantum

Logga in