Företag & entreprenörer

Finansiell planering för entreprenörer

För entreprenörer säkerställer vi att du har en väl genomtänkt finansiell plan för dig själv som entreprenör och för ditt företag.

Vår erfarenhet är att flera entreprenörer inte har en effektiv hantering av företagets överskottslikviditet, pensionsavsättningar och skattesituation.

Vi hjälper fåmansbolag att se över helheten för bolaget i syfte att optimera överskottslikviditet, placeringar och skatter utifrån era syften och mål.

Vi ser även över var era pensioner finns idag och tidigare pensionsförsäkringar. I flera fall är det möjligt att slå ihop och förenkla, samt förbättra förvaltningen av dessa. Vår erfarenhet är att det i flera fall är möjligt att samla och optimera gamla pensionsförsäkringar. Vi förordar nettobaserade försäkringslösningar med fondutbud utan provisioner/kick-backs.

Utöver förvaltning kan vi hjälpa till med förmånliga alternativ vid avveckling eller försäljning av ditt företag, exempelvis vilande bolag/trädabolag med diskretionär portföljförvaltning. I vårt nätverk finns både skattejurist, familjejurist, och revisor.

Går ni i tankar att förvärva ett bolag, eller sälja hela eller delar av ert bolag, har vi även nära samarbete med rådgivare kring detta.

Kontakta oss

Logga in på dina sidor

Peak

För dig med Depå eller Investeringssparkonto via Peak

Logga in

Garantum

För dig med Depå eller Investeringskonto via Garantum

Logga in